หากท่านเป็นแฟนเพลง The Beatles และ / หรือแนวสากลอื่นๆที่ต้องการชมดนตรีมีคุณภาพที่ได้รับการเลือกสรรและยอมรับ

ขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิก THE BETTERS FAN CLUB เพี่อท่านจะได้รับชมคอนเสิร์ทดีๆมีคุณภาพ   ในสถานที่ที่หรูหราเป็นกันเองของ THE BETTERS MINI CONCERT HOUSE ซึ่งท่านไม่สามารถหาฟังได้ง่ายๆ   ท่านจะได้รับข่าวสารจากเราเมื่อจะมีการแสดง (โดยฉลี่ยจะมีการแสดงประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)

If you're either the Beatles or any other Western style music lover who would love to enjoy the best selected concert, we'll like to invite you to be a member of  "The Betters Fan Club" so that you'll be able to have the privilege to our best musical performances taken place in "The Betters Mini Concert House" as which you'll never find a place enabling you to be content with as most friendly atmosphere and luxurious. In addition to that, with our programme notification service, you'll never miss our upcoming concert held once a month in average.

THE
BETTERS
FAN CLUB

สมัครฟรี ! โปรดให้ชื่อที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับโดยสะดวกของท่าน
Sign up for free ! please fill in your Name, Address, E-mail and
 Telephone No. in the fields below.

 

NAME   :  กรุณากรอกด้วยพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
ADDRESS  :  กรุณากรอกด้วยพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
E-mail : 
TEL  : 
 

 B A C K